SZANOWNI GOŚCIE

 

Obsługa Silesia ApartHotel Szczecin, wysoko cenić będzie Państwa współpracę w przestrzeganiu tego regulaminu, który służyć ma zapewnieniu spokojnego, bezpiecznego pobytu naszych Gości.

 1. Pokój w Silesia ApartHotel wynajmowany jest na doby. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu najmując pokój, przyjmuje się, że został wynajęty na jedną dobę.
 2. Doba hotelowa zaczyna się o godz. 15.00, a kończy o godz. 11.00 dnia następnego.
 3. Życzenia przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić obsłudzę do godz. 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Hotel uwzględnia życzenia przedłużenia najmu w miarę posiadanych możliwości.
 4. Gość nie może przekazać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę. Osoby odwiedzające, niezameldowane mogą przebywać w pokoju hotelowym od godz. 7:00 do 22:00
 5. Silesia ApartHotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy, wyrządzając szkodę w mieniu lub Gości lub szkodę na osobie innego Gościa, pracownika Silesia ApartHotel lub innych osób przebywających w obiekcie lub też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie Silesia ApartHotelu
 6. Podczas zameldowania należy okazać aktualny dowód osobisty bądź paszport.
 7. Silesia ApartHotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o jak najszybsze zgłoszenie ich obsłudze obiektu, co umożliwia Hotelowi niezwłoczną reakcję. 
 8. W Silesia ApartHotel obowiązuje zachowanie ciszy od godz. 22:00 do 6:00 dnia następnego. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Silesia ApartHotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.
 9. Każdorazowo opuszczając pokój, Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia przedmiotów wyposażenie i urządzeń technicznych powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Silesia ApartHotel obciąży Gościa:
 • za zniszczenie pościeli hotelowej, ręczników, kwotą 100,00 PLN,
 • za palenie papierosów w tym papierosów elektronicznych w miejscach do tego niewyznaczonych, kwotą 500,00 PLN,
 • za dewastację pokoju kwotą równoważną cenie wynajęcia pokoju przez okres wyłączenia go ze sprzedaży + koszty ew. napraw
 • 10. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju hotelowym będą odesłane na adres wskazany przez Gościa na jego koszt + 40 zł opłaty za wysłanie paczki, przez Silesia Aparthotel. W przypadku braku takiej dyspozycji Hotel przechowa te przedmioty przez 1 miesiąc.
 • 11. Dane osobowe:
 • Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., informujemy, że administratorem danych osobowych jest KR INVEST RAFAŁ KUBICKI, NIP 8522538599
 • Dane osobowe przetwarzane są w celu rezerwacji noclegu oraz świadczenia usług hotelarskich, a w przypadku udzielonej zgody również w celach marketingowych. 
 • Dane zebrane na potrzeby świadczenia usług hotelarskich będą przetwarzane przez czas określony w przepisach prawa, a w przypadku danych zebranych na podstawie zgody, do czasu jej odwołania.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, ich poprawiania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo otrzymania kopii danych osobowych przetwarzanych przez Silesia ApartHotel
 • W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, przysługuje Pani/Panu prawo wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, żądanie ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia oraz prawo do bycia zapomnianym. 
 • Państwa dane mogą zostać udostępnione lub przekazane następującym kategoriom odbiorców:***
 • – firmom transportowym i taksówkarskim w przypadku zamówienia dla Gościa transportu lub przesyłki kurierskiej;
 • – firmom świadczącym usługi wsparcia IT dla Hotelu;
 • – firmom świadczącym usługi obsługi księgowej;
 • – firmom świadczącym obsługę prawną;
 • – firmom świadczącym usługi marketingowe dla Hotelu
 • W przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych możliwy jest w siedzibie Silesia ApartHotel lub za pomocą skrzynki mailowej office@silesiaaparthotel.pl
 • 12. Przedmioty pozostawione przez Gości w pokojach są , na ich wyraźne życzenie, wysyłane na wskazany adres, w cenie 40 zł. Gość może również zamówić samodzielnie kuriera na własny koszt z odbiorem.
 • 13. Silesia ApartHotel nie ponosi odpowiedzialności za zdjęcia zrobione w obiekcie i udostępnione w sieci przez osoby postronne, niezwiązane z Hotelem.